Vỏ tải nặng DRC 34B

399 Phạm Hùng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh

Email: thanthisuong1987z@gmail.com

Hotline hỗ trợ

0907072030
Vỏ tải nặng DRC 34B

Vỏ tải nặng DRC 34B

Liên hệ

QUY CÁCH

8.25 - 20,

9.00 - 20,

10.00 - 20,

11.00 - 20

ĐẶC DIỂM:

– Dẫn hướng tốt

– Chống kẹp đá

– Tiết kiệm nhiên liệu

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

abcde

Zalo
Hotline